?
Seznam produktů

NEOLUBE AL 150 AEROSOL

Popis

Univerzální čistá vazelína, neutrální k potravinám, bez obsahu jedovatých látek. Má atest
pro styk s potravinami – ATEST NSF H1 No.124219. Lze použít od -20°C do +150°C.
Rotační faktor je 150000 DN. Nemá žádný bod skápnutí, žádnou chuť ani zápach. Má
zvýšenou teplotu samovznícení (250°C) a viskozitu 90mm2/s při 40°C.

Použití

Čistá vazelína bez chuti a zápachu. Hodí se pro aplikace v potravinářském průmyslu. Je nerozpustná


ve vodě, slané vodě a kyselému prostředí odolná. Velmi dobře maže ložiska, čepy, ozubená kola,


řetězy, míchací, drtící a lisovací zařízení, balící stroje.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 220 Sprej 650ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako


nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních


zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti


jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich


všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Skupenství:        Aerosol         
Barva:Bezbarvá
Zápach (vůně):Lehký
Teplota (rozmezí teplot) varu:145°C
Bod vzplanutí:32°C
Zápalná teplota:240°C
Hustota při 25°C:0,795 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:Nerozpustná