?
Seznam produktů

ALCO 150 KARTUŠ

Popis

Univerzální čistá vazelína, neutrální k potravinám, bez obsahu jedovatých látek. Má atest
pro styk s potravinami – ATEST NSF H1.

Použití

Čistá vazelína bez chuti a zápachu. Hodí se pro aplikace v potravinářském průmyslu. Je nerozpustná


ve vodě, vůči slané vodě a kyselému prostředí odolná. Velmi dobře maže ložiska, čepy, ozubená kola,


řetězy, míchací, drtící a lisovací zařízení, balící stroje.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 200 Kartuš 430ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako


nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních


zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti


jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich


všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Skupenství:Pastovité
Barva:Bílá
Zápach (vůně):Bez zápachu
Teplota varu:Není určena
Bod vzplanutí:Nedá se použít
Zápalná teplota:> 250°C
Teplota rozkladu:>300°C
Hustota při 25°C:0,897 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:Nerozpustná