?
Seznam produktů

ALCO 220

Popis

100% silikonová vazelína pro potravinářský průmysl s atestem pro styk s potravinami -
ATEST NSF H1. Lze použít od -50°C do +220°C. Je vodě odolný, neutrální k potravinám.
Rotační faktor činí 50000 DN. Nemá bod skápnutí a viskozita činí 2000 mm2/s při 40°C.

Použití

Vysoce kvalitní 100% silikonová vazelína bez zápachu vhodná pro aplikace v potravinářském


průmyslu. Odolná vodě a mírně kyselému prostředí. Velmi dobře isoluje elektrické kontakty.


Slučitelná s většinou plastů. Vhodná pro mazání pomalu se otáčejících mechanismů, armatur,


vodících ploch ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost


maziva.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 202 Tuba 100ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako


nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních


zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti


jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich


všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

 

Skupenství:Pastovité
Barva:Průsvitná
Zápach (vůně):Bez zápachu
Teplota (rozmezí teplot) tání:< -20°C
Teplota (rozmezí teplot) varu:Nedá se použít
Bod vzplanutí:Odpadá
Zápalná teplota:> 250°C
Teplota rozkladu:>300°C
Hustota při 25°C:0,951 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:Nerozpustná