?
Seznam produktů

BIOSANE DSP 30

Popis

Rychlý bezezbytkový odmašťovač čistič za studena. Atest pro styk s potravinami - ATEST
NSF K1. Má ideální rychlost odpaření – 5 minut. Je netoxický, recyklovatelný, bez
zápachu, s antikorozními účinky.

Použití

Svým bezpečným složením je určen k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu. Je vhodný


pro provozy, kde není k dispozici odvětrávání a odsávání škodlivých výparů, kde pracuje velké


množství lidí, např. montážní dílny, lakovny a pro provozy, kde pracují lidé s možnou alergií na


klasické uhlovodíky. Je také hlavně určen pro aplikace, kde může dojít k přímému kontaktu s


potravinami nebo léky a kde je třeba nahradit aromatické uhlovodíky, benzíny, ředidla a další velice


nebezpečné a karcinogenní látky, ale zároveň nechcete snížit své nároky na rychlost, účinnost a


kvalitu odmašťovacích aplikací. Je bez zápachu a proto je použitelný v mnoha oblastech výroby,


oprav a servisu, kde není možné používat klasické uhlovodíky.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
MC1 210 200L
MC1 030 20L
MC1 010 10L
MC1 011 5L

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako


nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních


zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti


jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich


všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

 

Skupenství:Kapalná
Zápach (vůně):Bez zápachu
Teplota (rozmezí teplot) varu:130°C
Bod vzplanutí:130°C
Zápalná teplota:30°C
Hustota při 25°C:0,75 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:Nerozpustná