?
Seznam produktů

BIOSANE DSP 66

Popis

Rychlý bezezbytkový odmašťovač čistič za studena. Atest pro styk s potravinami - ATEST
NSF K1. Má ideální rychlost odpaření – 5 minut. Je netoxický, recyklovatelný, bez
zápachu, s antikorozivními účinky.

Použití

Svým bezpečným složením je určen k odmašťování strojů a strojních komplexů v průmyslu. Je vhodný


pro provozy, kde není k dispozici odvětrávání a odsávání škodlivých výparů, kde pracuje velké


množství lidí, např. montážní dílny, lakovny a pro provozy, kde pracují lidé s možnou alergií na


klasické uhlovodíky. Je také hlavně určen pro aplikace, kde může dojít k přímému kontaktu s


potravinami nebo léky a kde je třeba nahradit aromatické uhlovodíky, benzíny, ředidla a další velice


nebezpečné a karcinogenní látky, ale zároveň nechcete snížit své nároky na rychlost, účinnost a


kvalitu odmašťovacích aplikací. Je bez zápachu a proto je použitelný v mnoha oblastech výroby,


oprav a servisu, kde není možné používat klasické uhlovodíky.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
MC1 042 200L
MC1 040 20L
MC1 041 10L
MC1 039 5L

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

 

 

SkupenstvíKapalná
Barva:Bezbarvá
Zápach (vůně):Bez zápachu
Teplota (rozmezí teplot) tání:Není určeno
Teplota (rozmezí teplot) varu:130°C
Bod vzplanutí:30°C
Zápalná teplota:205°C
Hustota při 25°C:0,75 g/cm3

Rozpustnost ve / směsitelnost s

vodě:

Nerozpustná