?
Seznam produktů

DETERNET SL 100 AL

Popis

Mnohostranně použitelný čistící prostředek – koncentrát použitelný na různých površích
(od citlivých plastů, po silně znečištěné podlahy) s důrazem na potravinářskou čistotu.
Atest pro styk s potravinami - ATEST NSF C1 Nepoužívat na lesklé plochy v koncentracích
nad 5%, čištěný povrch opláchnout vodou !!!

Použití

Technické čištění a odmašťování na všech vodě odolných površích. Odstraňuje živočišné a rostlinné


tuky, minerální oleje. Vhodný pro čištění strojů, potravinářských cisteren, dlažby, betonu, skla,


dopravních pásů, proplachování okruhů. Aplikace stříkáním, natíráním, ponorem, hadrem, kartáčem,


v tlakovém zařízení s pěnovou koncovkou vytváří bohatou pěnu na mytí vertikálních ploch. Ředí se


vodou dle míry znečištění od 3%.


Na extrémní nečistoty lze použít neředěný.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
MC1 210 200L
MC1 030 20L
MC1 010 10L
MC1 011 5L

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako


nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních


zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti


jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich


všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Skupenství ( 20°C ):kapalina
Barva:žlutá
Zápach:mint
Teplota varu:100°C
Bod vzplanutí:odpadá
Hustota při 20°C:1,086 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:rozpustná
Hodnota pH při 20°C:13,6
Viskozita:1,22 mm2/s