?
Seznam produktů

DP 10

Popis

Univerzální čistý mazací a uvolňovací přípravek s vynikající penetrací využívající nízkého
povrchového napětí. Atest pro styk s potravinami - ATEST NSF H1.

Použití

Odstraňuje staré oleje a vazelíny, odpuzuje vlhkost, uvolňuje veškeré typy spojů, odstraňuje dehet z


automobilů, prostupuje na nepřístupná místa, čistí a maže elektromechanické kontakty. Neobsahuje


silikon, chlorovaná rozpouštědla, uhlovodíky a aromatické látky. Výrobek je neutrální k potravinám.


Před použitím protřepte.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 218 Sprej 650ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Skupenství:aerosol
Barva:jantarová
Zápach:charakteristický
Teplota varu:180°C
Bod vzplanutí:65°C
Zápalná teplota:240°C
Hustota (20°C):0,785 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:nerozpustná