?
Seznam produktů

SILICONES 800

Popis

Univerzální silikonový olej pro potravinářský průmysl. Atest pro styk s potravinami -
ATEST NSF H1

Použití

Silikonový olej s širokým rozsahem použití od potravinářství po těžký průmysl. Efektivní pro čisté


mazání, leštění, ochrana zámků před mrazem, ochrana stavebních prvků před vlhkem, jako separátor


i ochrana svařovaných dílů, které se nelakují. Neobsahuje CFC, methylenchlorid, trichlorethylen a


aromatické látky.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 204 Sprej 650ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

 

 

 

Skupenství:aerosol
Barva:Bezbarvá
Zápach (vůně):Lehký
Teplota (rozmezí teplot) varu:>35°C
Bod vzplanutí:-26°C
Zápalná teplota: >200°C
Hustota při 20°C:0,712 g/cm3
Rozpustnost ve / směsitelnost s vodě:nerozpustná