?
Seznam produktů

NEOLUBE T 20

Popis

Vysoce viskózní přilnavé mazivo s dobrými penetračními vlastnostmi vhodné pro mazání
řetězů v čistém prostředí a v potravinářských provozech – atest US FDA - 21CR 178.3570
H1 (shodný s CNERNA 92).

Použití

Mazání a ochrana povrchu veškerých řetězů jako jsou válečkové řetězy, s dlouhými roztečemi, s


dutými nýty, uzavřené nebo otevřené. Díky dobrým penetračním schopnostem proniká i na těžko


dostupná místa kde snižuje opotřebení. Odpuzuje vodu a může být aplikován i na vlhké povrchy.


Odolává páře, slané i horké vodě, kde zajišťuje antikorozivní ochranu. Snižuje provozní hluk, redukuje


vibrace a usnadňuje montáž. Použitelný na veškeré druhy kovů, plastů, gum a elastomerů. Snáší


tepelné šoky v rozsahu teplot od -30 až do +200°C.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 219 Sprej 650ml obsahuje 400ml aktivní látky

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Nanáší se stříkáním přímo ze spreje. Nepoužívejte v obrácené poloze.

 

 

Vzhled:aerosol
Barva:jantarová
zápach:lehký
teplota varu:145°C
Bod vzplanutí:30°C
Zápalná teplota:240°C
Hustota (25°C):0,794 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:nerozpustná