?
Seznam produktů

NEUTRALENE V 200

Popis

Univerzální čistící a odmašťovací sprej pro potravinářský průmysl.
Atest pro styk s potravinami - ATEST NSF K1

Použití

Výborně čistí oleje, mastnoty, vazelíny a všechny běžné nečistoty. Výborně použitelný jako odstraňovač inkoustů. Skvěle rozpouští tuky. Je velmi šetrný k většině povrchů včetně plastů a elastomerů. Neobsahuje jedovaté látky. Výborný na čištění elektrických zařízení. Sprej je plněný CO2. Sprej o objemu 650 ml obsahuje 400ml aktivní látky.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RMC 216 Sprej 650ml

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší zodpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

Skupenství:Aerosol
Barva:Bezbarvá
Zápach (vůně):Lehký
Teplota (rozmezí teplot) tání:<-20°C
Teplota (rozmezí teplot) varu:120°C
Bod vzplanutí:26°C
Zápalná teplota:240°C
Hustota při 25°C:0,75 g/cm3
Rozpustnost ve vodě:nerozpustná