?
Seznam produktů

Remafluid D

Popis

Velmi účinný, organický čisticí prostředek. Vhodný jako náplň mycích
stolů.

Použití

REMAFLUID D se používá se k technickému čištění a odmašťování. Skvěle


čistí a zanechává suchý povrch. Je vhodný k odstraňování olejů, vazelín


a jiných ropných derivátů z povrchu strojů a součástek. Používá se také


k odstranění silikonu, dehtu, některých lepidel a tmelů.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RM0 113 10 l kanystr
RM0 113 30 l kanystr
RM0 113 200 l sud

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

 

 

Skupenství (20 °C)Kapalina
BarvaBezbarvá
Teplota varu175 – 228 °C
Teplota vzplanutí57 °C
Samozápalnost> 225 °C
HořlavostHořlavina III. třídy nebezpečnosti
Tenze par (při 38 °C)2,6 mm Hg
Hustota (při 20 °C)755 kg/m3
RozpustnostVe vodě – nerozpustná