?
Seznam produktů

Rematol

Popis

Vodou ředitelný řezný emulzní olej. Obsahuje inhibitory koroze, emulgátory, biocidní a fungicidní aditiva. Je určen zejména pro hromadnou výrobu na NC a CNC obráběcích centrech, pro klasické
obráběcí stroje a obrábění ocelí i barevných kovů.

Použití

Vytváří stabilní hladkou mléčnou emulzi. Má výborné inhibiční vlastnosti (výborná ochrana obrobků při dlouhodobém skladování). Doporučená koncentrace – 5%, při těžkém obrábění i více. Emulze nepění. Možno použít vodu o tvrdosti až 20°N. Emulze nezpůsobuje zdravotní komplikace.REMATOL má velmi dobré využití jako obráběcí a řezná emulze s vysokou mazací schopností. Vhodná je především pro sériové využití na NC a CNC centrech, na klasických obráběcích strojích, při vrtání, frézování apod.

Poptávka

Sklad. č. Balení Počet kusů
RM0 213 5 l kanystr
RM0 213 25 l kanystr

moje poptávka

Ke stažení

Katalogový list Bezpečnostní list

všechny soubory ke stažení

Hustota (při 20 °C)Cca 874 kg/m3
RozpustnostVe vodě – neurčena
 V tucích – neurčena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/vodaNeurčen
SamozápalnosSměs není samozápalná
Viskozita (při 20 °C)58,65 mm2/s